Hjälp online

  • Vi hjälper dig när du sitter vid din dator

Vill du snabbt och enkelt få hjälp online?
Med TeamViewer kan du upprätta en spontan anslutning till vår support via internet, även genom brandväggar – du kan starta din första session redan inom en minut. Fungerar både med Mac och PC.
TeamViewer är en mycket säker lösning för fjärrservice. Förbindelse sker över helt säkra kanaler med 256 bit AES Session Encoding, samma säkerhetsstandard som används av https/SSL.

teamviewer             teamviewer%20support%20MAC