Service/Support

  • Vi ser till att din utrustning är på topp och i drift så mycket som möjligt

It-utrustningen har idag en viktig funktion på arbetsplatsen. På Copy Office har vi byggt upp en serviceorganisation med både kunskap och erfarenhet som gör att vi snabbt kan åtgärda eventuella problem med moderna remoteverktyg eller på plats hos våra kunder. Allt för att du och dina medarbetare ska slippa störningar i ert dagliga arbete. För att säkerställa bästa möjliga driftsmiljö, ser vi det som en självklarhet att arbeta med kontinuerligt utbildad personal. Vi arbetar i första hand med reservdelar och förbrukningsmaterial i originalutförande.

Vi löser problemen innan de inträffar

Det enklaste och tryggaste sättet för att er It-miljö alltid skall hålla högsta kvalitet är att teckna ett serviceavtal/driftavtal. Förutom den bekvämlighet det innebär att alltid vända sig till en och samma kontaktperson, kan ni se fram emot:

  • Fasta kostnader utan oförutsedda utgifter
  • Konsultation innan reparation
  • Reparation av hårdvara på plats med originaldelar
  • Telefonsupport/Remotesupport
  • Möjlighet till att teckna rabatterade timbanksavtal m.m.