Förenkla säkerheten för företaget

  • Få säkerhet av högsta klass

Malwarebytes EndPoint Protection And Respons

Hotupptäckt, isolering och åtgärdande i företagsklass för Windows och Mac. Slipp problem som cyberattacker såsom bakdörrar, virus, malware, spyware, trojaner, ransomware och ZeroDay-angrepp.

 

Skydda ditt företag från Ransomware

Varför Ransomware blir dyrt för dig

När dina filer har krypterats kan du inte få tillbaka dem – om du inte betalar lösensumman. Verizon Data Breach Investigations uppskattar att företag får räkna med att 1000 förlorade dokument ger en förlust på 67 000 $. När intrånget växer, växer också kostnaden. Nyare typer av ransomware hotar också företag med att läcka deras filer online.

Var proaktiv

Det finns ingen garanti för att du får tillbaka dina filer om du betalar lösensumman. Det gör dig också till en måltavla för framtida malware-infektioner. Det bästa skyddet är att arbeta förebyggande. Installera Malwarebytes-säkerhetslösningar för att hitta och förhindra ransomware-attacker innan de har inträffat.

Malwarebytes Endpoint Detection and Response

Malwarebytes Endpoint Detection and Respons är en avancerad plattform som skyddar dina klienter mot okända och kända hot. Eftersom avancerade, polymorfa hot riktar sig till slutpunkten med anpassningsbara tekniker, använder Malwarebytes flera lager av teknik som används på olika punkter längs attackkedjan – inklusive maskininlärning – förbättrade och heuristiska detekteringsfunktioner – för att krossa cyberattacker.

Förhindrar nolldagsattacker

Tar bort alla spår av skadlig kod

Frigör IT-resurser

Stoppar skadliga webbplatser

Skalbart förebyggande mot hot

Omfattande rapportmöjligheter

Varför Malwarebytes?

Branschledande inom åtgärder mot skadlig kod, Över 10 000 företag litar på våra säkerhetslösningar Enkelt att implementera och att använda. Tusentals sparade timmar tack vare att infektioner med skadlig kod har åtgärdats. Administration via Malwarebytes molnbaserade plattform Nebula. Enkelt att implementera och att använda.

Malwarebytes fångar vad andra missar

Malwarebytes fångar och krossar massor av potentiella problem –även om du redan har ett antivirus installerat. För att bevisa det visar denna realtidskarta hur ofta Malwarebytes hittar potentiella problem på enheter som har andra antivirusverktyg installerade.