Förenkla säkerheten för företaget

  • Få säkerhet av högsta klass

Kostnadseffektivt skydd med Malwarebytes

I Endpoint Security ingår Malwarebytes Anti-Malware, Anti-Exploit, Mac Remediation och Endpoint management console.

Skydda ditt företag från Ransomware

Varför Ransomware blir dyrt för dig

När dina filer har krypterats kan du inte få tillbaka dem – om du inte betalar lösensumman. Verizon Data Breach Investigations uppskattar att företag får räkna med att 1000 förlorade dokument ger en förlust på 67 000 $. När intrånget växer, växer också kostnaden. Nyare typer av ransomware hotar också företag med att läcka deras filer online.

Var proaktiv

Det finns ingen garanti för att du får tillbaka dina filer om du betalar lösensumman. Det gör dig också till en måltavla för framtida malware-infektioner. Det bästa skyddet är att arbeta förebyggande. Installera Malwarebytes-säkerhetslösningar för att hitta och förhindra ransomware-attacker innan de har inträffat.

Endpoint Security

Malwarebytes Endpoint Security är en avancerad klientsäkerhetsplattform som skyddar dina klienter mot okända och kända hot. Här integreras alla våra branschledande skyddslösningar och åtgärdsteknologier i ett kraftfullt paket. Det är skalbart upp till tusen klienter.


Förhindrar nolldagsattacker


Tar bort alla spår av skadlig kod


Frigör IT-resurser


Stoppar skadliga webbplatser


Skalbart förebyggande mot hot


Omfattande rapportmöjligheter

Varför Malwarebytes?


Branschledande inom åtgärder mot skadlig kod

Tusentals sparade timmar tack vare att infektioner med skadlig kod har åtgärdats

Över 10 000 företag litar på våra säkerhetslösningar