Om oss

  • Copy Office

Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa starka och långvariga relationer med våra kunder där lönsamhet för båda parter spelar en central roll.
Vi arbetar alltid stenhårt för att hålla högsta kvalitet på vår service och våra produkter.
Vi har genom åren utvecklat starka band med noga utvalda leverantörer samt med våra kunder vilket gör arbetet i sig mycket roligare och mer genuint.

Copy Office

Vårt mål på Copy Office är att se till att din arbetsvardag blir så mycket bättre, effektivare och enklare!
Vi gör det möjligt att på ett användarvänligt sätt effektivisera ditt arbete genom den senaste tekniken när det gäller dokumenthantering, IT-lösningar och ett komplett sortiment för ditt kontor.
Vi håller grundliga och kontinuerliga utbildningar där målet är att ni som kund skall kunna optimera användandet av vår produkt från dag ett.

Historia

Copy Office grundades 1991 av Hans Sundberg. I Haninge, söder om Stockholm, byggde han upp ett företag med starkt fokus på Service.
Sedan starten -91 har utvecklingen gått spikrakt uppåt och vi har formats och utvecklats tillsammans med våra kunder och deras behov.
Från att ha varit ett företag huvudsak inriktat på kontorsmaskiner, har försäljning, IT-support och Tillbehör blivit vardagsmat för oss.
Allt detta utan att tumma på den viktigaste grundpelaren, service.

Framtid

Vi går en spännande framtid till mötes, både vad gäller produkter och tjänster som vi kan erbjuda.
Strävan efter att hela tiden utvecklas är det som driver oss framåt och även om utvecklingen varit närmast explosionsartad, så tänker vi aldrig slå oss själva för bröstet och vara nöjda.
Närmast vill vi kunna vässa vårt kunnande gällande teknik, försäljning och service genom fortlöpande kurser och utbildningar.
Varje individ på Copy Office ska ha möjlighet att ligga steget före och därmed till fullo kunna nyttja den framtida teknikens alla fördelar.
Allt för att sedermera kunna implementera sina nyvunna kunskaper hos Er, våra kunder.
För att ovanstående skall gå så smidigt som möjligt kommer vi att fortsätta stärka den personliga relationen till våra kunder. Seminarier, mässor, utställningar, månadsblad m.m. är saker som Ni som kund regelbundet kommer få ta del av.
Vi ser ljust på framtiden och arbetar för att den ska bli så bra som möjligt, för er som kund, för oss, för miljön och får våra leverantörer.

Integritets policy

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy