SafeCom

SafeCom är en av marknadens mest flexibla och lättimplementerade lösningar för effektivisering av ett företags utskriftsmiljö. Med SafeCom kan kostnader förknippade med utskrifter reduceras samtidigt som miljömål nås och säkerhetsnivån höjs.

Vid utskrift lagrar SafeCom dokumenten i en skyddad utskriftskö på en server. Utskriften ligger kvar i kön tills dess användaren går till en valfri skrivare/multifunktionsmaskin och identifierar sig med sitt ID-/Passerkort. Användaren kan efter att identifiering skett välja vilket/vilka av sina dokument som ska skrivas ut och antal kopior. Här är det även möjligt att radera ej längre önskade utskrifter från utskriftsservern. SafeCom har även funktioner som gör det möjligt att ta betalt per utskrift, kryptera utskrifter m.m

Fördelar

Ökad produktivitet: Med hjälp av sitt ID-kort kan användare hämta ut sina utskrifter från valfri maskin i nätverket. Om en viss maskin inte är tillgänglig kan användaren gå till en annan maskin och hämta ut sina dokument.

Ökad säkerhet och minskad materialåtgång: Dokument skrivs först ut när användaren har identifierat sig vid maskinen. Inga fler dokumnet behöver bli kvarlämnade i utmatningsfacket och inga fler återvinningstunnor behöver bli fulla.

Dokumentation över utskrifter och kopiering i svartvitt och färg.

Säkra utskrifter med valfri skrivare/multifunktionsmaskin.

Kan användas i multiservermiljö.

De allra flesta ID eller passerkort kan användas med SafeCom.

SafeCom ger dig både säkra och flexibla utskrifter. Med SafeCom kan man använda utdelade nätverksskrivare som personliga skrivare.