IM C5500

  • Färg
  • Skrivare
  • Skanner
  • Kopiator
  • Fax
  • Award winning

Med fullfärgsutskrifter i en hastighet på 55 sid/min levererar Ricohs IM C5500 allt-i-ett-skrivare ett mer produktivt och allsidigt resultat. Som en del av Ricohs flaggskepp, utbudet av multifunktionella A3-färgskrivare, uppfyller den smidigt behoven av höga dokumentvolymer; den skannar och distribuerar information, skriver ut och kopierar i färg och gör slutresultatet snyggt. Allt-i-ett-skrivaren kan konfigureras med ett flertal tids- och arbetsbesparande efterbehandlingssystem, inklusive en multi-vikningsenhet, en häftestillverkare och en hybridefterbehandlare.