Equitrac

Equitrac Office är en avancerad dokumentflödeslösning för styrning av utskrifter och registrering av arbeten som möjliggör för företag att sänka sina utskriftskostnader, utnyttja kontorsutrustningen effektivare, minska spill och garantera dokuments säkerhet.

Funktionalitet:

Kostnadskontroll efter behov

 • ”Popup” som föreslår bästa utmatningsalternativ.
 • Regelbaserade restriktioner av utskrifter.
 • Automatisk omredigering av utskrifter.
 • Färgbudget för utskrift och kopierng.
 • Differentierade kostnader för olika enheter och aktiviteter.
 • Resultatrapportering av utskrifter och kopiering.

Färgkvotering

 • Tillåt färganvändning under kontrollerade former.
 • Ange färgkvotering per användare.
 • Aktiverra färgkvotering från server.
 • Eliminera missbruk av färgutskrifter.

Follow-YouTMprinting

 • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
 • Slutanvändarens fördelar:
  1. Hämta utskriften vid den bäst lämpade maskinen
  2. Undvik upprepade utskrifter p.g.a. att dokument eller sidor förkommer.
  3. Skriv endast ut den senaste versionen,
  4. Ingen brådska till enheten för att undvika att andra skall kunna läsa känslig information

Kostnadsbesparing

 • Förbättrade slutanvändarfunktioner driver volymerna till delade enheter.
 • ”Övergivna” dokument rensas automatiskt bort.
 • Centraliserade utskriftsköer förenklar administrationen.

Övervakning av maskinstatus och eventuella feltillstånd

 • Intelligent avisering vid fel.
 • Omdirigering av utskrifter utifrån maskinstatus med ”Rules & Routing” sparar användarnas tid och frustration.
 • Hantering sker centraliserat.

Identifikation av problemsystem

 • Se historik över feltillstånd.
 • Se nuvarande status.
 • Se tid Online/Offline.

Rapportering

 • Analysera användarnas dokumentproduktion.
 • Identifiera produktionstoppar.
 • Se vilka maskiner som är över – resp. underutnyttjade.
 • Använd konkret fakta för välunderbyggda beslut.

Tekniska fördelar

 • Serverbaserad, centralt administrerad lösning.
 • Enkel installation och adminstration.
 • Integrerar med existerande nätverk och standarder som Windows® , Novell, Netware®, Unix® och Citrix®
 • Reducerar IT-supportkostnader, sänker ”TCO”.
 • Höjer servicenivån.