DigiDocFlow

Förenklad skanning

DigiDocFlow medger möjligheterna i förenklad skanning till alla. DigiDocFlow ger dig möjligheten att skapa ett digitalt arkiv genom att skanna direkt från din multifunktions Nashuatec. Dokumenten kan skannas och sparas intelligent till valfri nätverksplats som bl.a. en textsökbar pdf-fil eller som ett Worddokument (.doc) eller Excelfil (.csv) om vidare redigering är önskvärd. DigiDocFlow kan även skapa filer av typen PDF/A som antagits som en internationellt gällande ISO-standard för långtidslagring av elektroniska dokument. Även i Sverige är PDF/A standard för långtidsarkivering (SS ISO 19005-1).

Börja arbeta omedelbart

DigiDocFlow är en s.k. ”mellanvara” som installeras på en icke dedikerad server, någon mjukvara behöver därför inte installeras på lokala datorer.

Enkelhet och säkerhet

DigiDocFlow innehåller en egen autentiseringsfunktion men kan även använda extern autentisering via Equitrac eller Active Directory. Med detta kan personlig skanning möjliggöras. För att nyttja multifunktionsmaskinen kan då krävas att den anställde loggar in med PIN-kod/ID-kort i en kortläsare eller med sitt vanliga med användarnamn och lösenord. Nashuatecs multifunktionsmaskin kan då verifiera den anställde och användarinformationen skickas till DigiDocFlow. På detta sätt är det möjligt att skanna direkt till personliga skanningsdestinationer som t.ex. egen hemkatalog eller eget e-postkonto, utan att behöva ange någon ytterligare information. Det blir även möjligt att definiera olika användargrupper. När användargrupper skapas kan användaren förutom att skanna till hemkatalogen eller sitt e-postkonto, även använda de skanningsmöjligheter de getts åtkomst till via sin grupptillhörighet i Active Directory. Med denna funktionalitet är det enkelt att kontrollera vilka användare som har tillåtelse att använda vilka skanningsmöjligheter.

Vad kan DigiDocFlow göra?

  • Intelligent lagring av skannade dokument: DigiDocFlow lagrar dina dokument på önskad plats i din Windows katalogstruktur eller placerar dokumentet korrekt i ditt affärssystem.
  • Streckkodsavläsning: DigiDocFlow läser nästan alla streckkoder. Denna funktion kan användas för att inhämta samma information till dokumenten via streckkoderna som en användare kanske annars skulle behövt mata in från manöverpanelen på multifunktionsmaskinen.
  • Skanna till flera destinationer med en inläsning.
  • Lägga till PDF-säkerhet till det skannade dokumentet, såsom kryptering och lösenordsskydd.
  • Lägga till en vattenstämpel i form av en digital stämpel för PDF-filer. Den instämplade texten blir en permanent del av PDF-dokumentet och kan därför inte raderas eller redigeras.
  • Leverera dina skannade dokument i önskat filformat, såsom: .pdf, .doc, .jpg och .csv.