Auto Store

Fånga in, bearbeta och skicka® dina fysiska och elektroniska dokument in i arbetsflödet

AutoStore är en serverbaserad applikation för infångning och säker leverans av såväl fysiska som elektroniska dokument i affärsprogram. Det är väl anpassat för organisationer av alla storleker och är avsett att eliminera felbenägen manuell dokumenthantering. Oavsett om det handlar om fakturor, reklamationer, applikationer eller beställningsformulär kan AutoStore automatisera dokumenthanteringsprocesserna för att sänka kostnader och förbättra effektivitet, kommunikation och samarbete likaväl som att tillgodose föreskrivna krav från myndigheter.